605 35th Ave NE

4    |  3    |  Triple    |   

 Nov 2nd   1995 plus all utilities per month   

10 8th Ave SW

3    |  2    |  1    |   

 Oct 13th   1800+All Utilities per month   

300 21st St NW

3    |  1.5    |  Double    |   

 Oct 13th   1450 plus All per month   

15 7th St NW

4    |  2    |  Double    |   

 Oct 13th   1500.00 per month    Tenant Responsible for All Utilities